۱۳۸۸ مهر ۴, شنبه

به کجا چنین شتابان؟

به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید
دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری؟ ز غبار این بیابان

همه آرزویم اما … چه کنم که بسته پایم

به کجا چنین شتابان؟
به هر آن کجا که باشد،بجز این سرا، سرایم

سفرت به خیر اما
تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت، به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را

۲ نظر: